פסיכולוגיה עברית

×Dafna Wexler
 Dafna Wexler ©
זכור אותי
גבי בונויט
גבי בונויט
פסיכולוג/ית
מספר רישיון: 27-2096


גבי בונויט

הפרטים המובאים בכרטיס האישי, ובכללם פרטים בדבר התואר האקדמי וההכשרה המקצועית, מנוסחים ע"י המשתמשים ובאחריותם

אני פסיכואנליטיקאי מנחה, החברה הפסיכואנליטיתבישראל ומנהל סדנאות טוויסטוק בינלאומיות וישראליות של אפק

מאמרים