פסיכולוגיה עברית

×Prudence Flint
Prudence Flint ©
זכור אותי
דר אליסיה גרינבנק
ד"ר אליסיה גרינבנק
יועצת חינוכית
מספר רישיון: 11649


ד"ר אליסיה גרינבנק

הפרטים המובאים בכרטיס האישי, ובכללם פרטים בדבר התואר האקדמי וההכשרה המקצועית, מנוסחים ע"י המשתמשים ובאחריותם

ד"ר אליסיה גרינבנק- ראשת החוג לחינוך מיוחד ומנהלת מעג"ל- מרכז עוצמה בגבעה לסטודנטים עם מוגבלות במכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון בבית רבן, מרצה בחוג לחינוך וחברה ובחוג לייעוץ ארגוני למוסדות חינוך במכללה האקדמית אונו בקריית אונו 

alicia2@netvision.net.il

מאמרים