פסיכולוגיה עברית

×Dafna Wexler
 Dafna Wexler ©
זכור אותי
מירב שאבי בן אלישע
מירב שאבי בן אלישע

מירב שאבי בן אלישע

הפרטים המובאים בכרטיס האישי, ובכללם פרטים בדבר התואר האקדמי וההכשרה המקצועית, מנוסחים ע"י המשתמשים ובאחריותם

מירב שאבי בן אלישע

טיפול דינמי בשילוב אומנויותMA מתמחה בהפרעות אכילה, רישיון משרד הבריאות, כפר סבא 0523897117