פסיכולוגיה עברית

×Paule Bernard Roussel
Paule Bernard Roussel ©
זכור אותי
רוויטל יוסף חי
רוויטל יוסף חי
מוסמכת (M.A) בטיפול באמצעות אמנויות
מספר ת.ז: 00000-6005


רוויטל יוסף חי

הפרטים המובאים בכרטיס האישי, ובכללם פרטים בדבר התואר האקדמי וההכשרה המקצועית, מנוסחים ע"י המשתמשים ובאחריותם

מטפלת באמנות .M.A, מנחת קבוצות.