פסיכולוגיה עברית

×Francois Henri Galland
Francois Henri Galland ©
זכור אותי
תמי יגורי
תמי יגורי
חברה מאומתת (ללא רישיון)
מספר ת.ז: 00000-2576


תמי יגורי

הפרטים המובאים בכרטיס האישי, ובכללם פרטים בדבר התואר האקדמי וההכשרה המקצועית, מנוסחים ע"י המשתמשים ובאחריותם

ד"ר תמי יגורי

מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואמנויות

חוקרת משמעות חיים, מפתחת "אמנות המשמעות", מחברת הספר "פתרון חידת המשמעות".

מאמרים