פסיכולוגיה עברית

×Nikolai Zaitsev
Nikolai Zaitsev ©
זכור אותי
ידידיה הנדל
ידידיה הנדל
פסיכולוג
מספר רישיון: 27-135540


■ דובר עברית.

ידידיה הנדל

הפרטים המובאים בכרטיס האישי, ובכללם פרטים בדבר התואר האקדמי וההכשרה המקצועית, מנוסחים ע"י המשתמשים ובאחריותם