פסיכולוגיה עברית

×Francois Henri Galland
Francois Henri Galland ©
זכור אותי

גרסיאלה נוימן

הפרטים המובאים בכרטיס האישי, ובכללם פרטים בדבר התואר האקדמי וההכשרה המקצועית, מנוסחים ע"י המשתמשים ובאחריותם

גרסיאלה נוימן, פסיכולוגית חינוכית מדריכה וקלינית מומחית.

מ.ר: 4736.

אני עובדת בשפ"ח ירושלים

 

"מנהלת הפורום "לקראת בחינת מומחיות חינוכית"