פסיכולוגיה עברית

×Lev Kaplan
Lev Kaplan ©
זכור אותי
תמי ירמיהו
תמי ירמיהו
עובד/ת סוציאלי/ת
מספר רישום בפנקס העו"סים: 3509
חבר/ה בי.ה.ת
מספר ת.ז: 00000-2847


תמי ירמיהו

הפרטים המובאים בכרטיס האישי, ובכללם פרטים בדבר התואר האקדמי וההכשרה המקצועית, מנוסחים ע"י המשתמשים ובאחריותם

תמי ירמיהו

עו"ס סוציאלית, מטפלת באומנות, מדריכה רשומה בי.ה.ת

מדריכה ארצית של מטפלים באמצעות אומנויות במשרד החינוך