הגיל השלישי - דף הבית

The Voyage of Life - Old Age, Thomas Cole

הרהורים על הדימוי העצמי של אנשים בשנות השמונים לחייהם

"דימוי עצמי" הוא מושג מורכב המבוסס במידה רבה על ציפיות חברתיות המותאמות לשלבי החיים. אולם בשלבי הזקנה שמעל גיל 80 הציפיות החברתיות אינן ברורות והגדרתן מעורפלת......
מרים בן-דוד | 3.1.2017 |  תגובה אחת 

ביקור חולים עם אוסקר / ד"ר דייוויד דוזה

"ביקור חולים עם אוסקר" הוא סיפור על אוסקר, חתול מיוחד, שיודע מתי אדם עומד לסיים את חייו, ומתייצב לצדו כדי לספק לו נחמה ברגעיו האחרונים. זהו סיפור על הקשישים שעליהם......
11.7.2011 |  2 תגובות 
כתיבה אקדמית

זכרון אוטוביוגרפי בגיל זיקנה - היבטים תיאורטיים

עבודה זו סוקרת ספרות תיאורטית ומחקרית העוסקת בזיקה שבין התהליך הפיזיולוגי של הזיקנה לבין תהליכי השינוי הפסיכולוגי של המזדקן - באמצעות בחינת מרכיב התפיסה......
נילי אושרוב | 30.7.2005 |  5 תגובות