פסיכולוגיה עברית

×Lev Kaplan
Lev Kaplan ©
זכור אותי
מרסלה פינארט
מרסלה פינארט
עובדת סוציאלית
מספר רישום בפנקס העו"סים: 8611
מטפלת משפחתית וזוגית
מספר תעודת הסמכה: 2074


מרסלה פינארט

הפרטים המובאים בכרטיס האישי, ובכללם פרטים בדבר התואר האקדמי וההכשרה המקצועית, מנוסחים ע"י המשתמשים ובאחריותם