פסיכולוגיה עברית

×Prudence Flint
Prudence Flint ©
זכור אותי
הדסה חלמיש
הדסה חלמיש
עובדת סוציאלית
מספר רישום בפנקס העו"סים: 13142


הדסה חלמיש

הפרטים המובאים בכרטיס האישי, ובכללם פרטים בדבר התואר האקדמי וההכשרה המקצועית, מנוסחים ע"י המשתמשים ובאחריותם

הדסה חלמיש msw, פסיכותרפיסטית.

מטפלת במבוגרים ונוער, בעיקר מהמגזר החרדי.

054-6111555