פסיכולוגיה עברית

×Dafna Wexler
 Dafna Wexler ©
זכור אותי
אוהד אשור
אוהד אשור
פסיכולוג
מספר רישיון: 27-134575


אוהד אשור

הפרטים המובאים בכרטיס האישי, ובכללם פרטים בדבר התואר האקדמי וההכשרה המקצועית, מנוסחים ע"י המשתמשים ובאחריותם