פסיכולוגיה עברית

×Depose
Depose ©
זכור אותי
שרית שופן
שרית שופן
מוסמכת (M.A) בטיפול באמצעות אמנויות
מספר ת.ז: 00000-6667


שרית שופן

הפרטים המובאים בכרטיס האישי, ובכללם פרטים בדבר התואר האקדמי וההכשרה המקצועית, מנוסחים ע"י המשתמשים ובאחריותם

מטפלת באמנויות M.A

מדריכת הורים