פסיכולוגיה עברית

×Adrie Martens
Adrie Martens ©
זכור אותי

מיכל פוני

הפרטים המובאים בכרטיס האישי, ובכללם פרטים בדבר התואר האקדמי וההכשרה המקצועית, מנוסחים ע"י המשתמשים ובאחריותם

פסיכולוגית תעסוקתית  מומחית,