אירועים

22,
March
2017
בין מחקר לפרקטיקה בחברה החרדית סוגיות בנישואין בחברה החרדית
 » פורסם על ידי: מיכל אליאב
 » מתקיים ב 22/3/2017
 
 
 
 
המרכז לרווחה אתיקה ויהדות באוניברסיטה העברית מזמינכם למפגש הראשון בסדרת המפגשים בין מחקר לפרקטיקה בחברה החרדית שיעסוק בסוגיות בנישואין בחברה החרדית.
המפגש יתקיים ביום רביעי, כ"ד באדר תשע"ז, ה 22.3.2017-
18:15 בין השעות 16:15-
בחדר 420 בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
יערך דיון על השלכות ממצאי המחקרים למתן שירותי רווחה וסיוע
לאוכלוסייה החרדית.
ron.shor@mail.huji.ac.il : נא לאשר השתתפות