פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
דף הבית-כלליקריאה להתפתחות
ההרשמה בעיצומה למגוון תכניות ללימודי המשך למטפלים במרכז למקצועות הטיפול בסמינר הקיבוצים
3/10/2019 - 16/4/2019פעילה כעת196,1023.34890
   סך הכל:196,102 89 

הגולשים יופנו לקישור: https://www.smkb.ac.il/continuing-education?utm_source=pivrit&utm_medium=atar&utm_campaign=banneratar&utm_term=continuing-education&channel=no