פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
באנר עליון 234x602/5/2019 - 4/4/2019לא פעילה347,5631.001680
   סך הכל:347,563 168 

הגולשים יופנו לקישור: https://plando.co.il/lead_form/234?ak=51597fa1afdd9193e6fec218a60a7c50