פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
דף הבית-רישום לתכ'מסגרת לימודים שנתית: מפגשים - עקרונות וכלים פסיכודינמיים במפגש הטיפולי
30/5/2019 - 10/4/2019פעילה כעת27,6014.95600
דף הבית-כללימסגרת לימודים שנתית: מפגשים - עקרונות וכלים פסיכודינמיים במפגש הטיפולי
נפתחת ההרשמה לשנה"ל תש"פ 2019/2020.
10/7/2019 - 1/4/2019פעילה כעת317,7943.121360
   סך הכל:345,395 196 

הגולשים יופנו לקישור: https://med.tau.ac.il/mifgashim2019-20_9862