פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
דף הבית-רישום לתכ'מסגרת לימודים שנתית: מפגשים - עקרונות וכלים פסיכודינמיים במפגש הטיפולי
30/5/2019 - 10/4/2019פעילה כעת25,8724.87540
דף הבית-כללימסגרת לימודים שנתית: מפגשים - עקרונות וכלים פסיכודינמיים במפגש הטיפולי
נפתחת ההרשמה לשנה"ל תש"פ 2019/2020.
10/7/2019 - 1/4/2019פעילה כעת303,1873.131270
   סך הכל:329,059 181 

הגולשים יופנו לקישור: https://med.tau.ac.il/mifgashim2019-20_9862