פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
לוח מודעותססיות להשכרה בקליניקה מקסימה!! בצפון הישן בת"א
ססיות להשכרה בקליניקה משופצת, שקטה ונעימה בצפון הישן בתל אביב, ברחוב לואי מרשל. הססיות הפנויות: ימי ראשון ושלישי אחה"צ, רביעי
14/8/2019 - 16/5/2019לא פעילה12,8011.514740
לוח מודעותססיות להשכרה בקליניקה מקסימה!! בצפון הישן בת"א
ססיות להשכרה בקליניקה משופצת, שקטה ונעימה בצפון הישן בתל אביב, ברחוב לואי מרשל. הססיות הפנויות: ימי ראשון ושלישי אחה"צ, רביעי
29/7/2019 - 30/4/2019לא פעילה12,5501.514340
לוח מודעותססיות להשכרה בקליניקה מקסימה!! בצפון הישן בת"א
ססיות להשכרה בקליניקה משופצת, שקטה ונעימה בצפון הישן בתל אביב, ברחוב לואי מרשל. הססיות הפנויות: ימי ראשון ושלישי אחה"צ, רביעי
16/6/2019 - 18/3/2019לא פעילה13,7801.515240
   סך הכל:39,131 142 

הגולשים יופנו לקישור: bulletinBoard.asp?id=74927