פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
דיוור"הקולות השונים בקליניקה של פסיכולוגיית העצמי העכשווית"
התכנית לפסיכותרפיה, מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת תל אביב, ומסלול פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי, שמחים להזמינכם לכנס בהשתתפות ד"ר דונה אורנג'
יתקיים ביום ראשון 14/04/2019 באולם מרבאום, הפקולטה לרפואה
7/4/2019 - 31/3/2019לא פעילה23915.15920
דף הבית-כללי"הקולות השונים בקליניקה של פסיכולוגיית העצמי העכשווית"
כנס בהשתתפות ד"ר דונה אורנג' | יתקיים ביום ראשון 14.04.2019
12/4/2019 - 13/3/2019לא פעילה248,0942.541490
   סך הכל:248,333 241 

הגולשים יופנו לקישור: https://med.tau.ac.il/event/self/14.04.19?instance=1555248600