פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
דף הבית-כלליהמסלול ללימודי ביון והתכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה לשנה"ל תש"פ
הגשת טפסי מועמדות עד 4.4.2019 | הלימודים מתקיימים בת"א
9/4/2019 - 10/3/2019לא פעילה253,6422.511310
מודעה באתרהמסלול ללימודי ביון והתכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה לשנה"ל תש"פ
הגשת טפסי מועמדות עד 4.4.2019 | הלימודים מתקיימים בת"א
3/4/2019 - 10/3/2019לא פעילה169,9213.677660
   סך הכל:423,563 207 

הגולשים יופנו לקישור: https://app.activetrail.com/S/xiwietz3jez.htm