פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
מודעה באתרנמשכת ההרשמה לשנה"ל תש"פ 2019/2020 ללימודי תעודה תלת שנתיים בפסיכותרפיה
ההרשמה תתקיים עד לתאריך 7 באפריל 2019
22/6/2019 - 24/3/2019לא פעילה105,5923.556250
דיוורבתכנית לפסיכותרפיה, מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת תל-אביב,
נמשכת ההרשמה לשנה"ל תש"פ 2019/2020 ללימודי תעודה תלת שנתיים בפסיכותרפיה.
ההרשמה תתקיים עד לתאריך 31 במרץ 2019.
ניתן להירשם בהרשמה מקוונת באתר התכנית.
17/3/2019 - 10/3/2019לא פעילה16116.54420
דף הבית-רישום לתכ'לימודי תעודה תלת שנתיים בפסיכותרפיה. הרשמה מקוונת הוארכה עד 7 באפריל
30/3/2019 - 28/2/2019לא פעילה20,0954.15690
   סך הכל:125,848 173 

הגולשים יופנו לקישור: https://med.tau.ac.il/core2019-20