פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
דיוורתוכנית תלת-שנתית להכשרה בפסיכותרפיה דינמית
השירות הפסיכולוגי מודיע על פתיחת המחזור ה-12 של התוכנית להכשרת מטפלים שתחל באוקטובר 2019
2/6/2019 - 26/5/2019לא פעילה18517.09530
דף הבית-כלליתוכנית תלת-שנתית להכשרה בפסיכותרפיה דינמית
השירות הפסיכולוגי מודיע על פתיחת המחזור ה-12 של התוכנית להכשרת מטפלים שתחל באוקטובר 2019
17/6/2019 - 17/2/2019לא פעילה916,7542.674970
   סך הכל:916,939 550 

הגולשים יופנו לקישור: http://bit.ly/2GqVsR1