פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
דף הבית-רישום לתכ'פסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית - מסלול תלת שנתי
2/4/2019 - 12/3/2019לא פעילה16,1083.95490
תכניות הכשרהפסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית - היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת ת"א
מסלול תלת שנתי | ניהול אקדמי: ד"ר יחזקאל כהן וד"ר אופיר לוי | התוכנית מוכרת ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה
התוכנית מציעה הכשרה קלינית ותיאורטית, הכוללת היכרות מעמיקה עם תיאוריות פסיכודינמיות קלאסיות ועדכניות לצד הקניית מיומנויות מקיפות בתחום האבחון והטיפול הקליני.
הלמידה מבוססת על התבוננות רציפה בקליניקה ובסוגיות עמן מתמודדים הלומדים.

ימי חמישי | 12:30-19:30 | החל מ-14 בנובמבר 2019.

לפרטים: 03-6409559, sivansau@tauex.tau.ac.il
12/2/2020 - 12/2/2019פעילה כעת3,5459.36900
   סך הכל:19,653 139 

הגולשים יופנו לקישור: https://goo.gl/vRVZz9