פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
לוח מודעותלימודים מתקדמים- טיפול זוגי בגישות פסיכואנליטיות-למטפלים דינמים מנוסים
התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית של "יישומים קליניים" הינה מסלול לימודים מתקדם בפסיכותרפיה. התכנית מיועדת להעמקת הידע
22/7/2019 - 23/4/2019לא פעילה13,1051.514140
לוח מודעותלימודים מתקדמים- טיפול זוגי בגישות פסיכואנליטיות-למטפלים דינמים מנוסים
התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית של "יישומים קליניים" הינה מסלול לימודים מתקדם בפסיכותרפיה. התכנית מיועדת להעמקת הידע
1/7/2019 - 2/4/2019לא פעילה14,0311.514540
לוח מודעותלימודים מתקדמים- טיפול זוגי בגישות פסיכואנליטיות-למטפלים דינמים מנוסים
התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית של "יישומים קליניים" הינה מסלול לימודים מתקדם בפסיכותרפיה. התכנית מיועדת להעמקת הידע
16/6/2019 - 18/3/2019לא פעילה17,0451.504940
לוח מודעותלימודים מתקדמים- טיפול זוגי בגישות פסיכואנליטיות-למטפלים דינמים מנוסים
התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית של "יישומים קליניים" הינה מסלול לימודים מתקדם בפסיכותרפיה. התכנית מיועדת להעמקת הידע
4/6/2019 - 6/3/2019לא פעילה12,6021.524840
לוח מודעותלימודים מתקדמים- טיפול זוגי בגישות פסיכואנליטיות-למטפלים דינמים מנוסים
התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית של "יישומים קליניים" הינה מסלול לימודים מתקדם בפסיכותרפיה. התכנית מיועדת להעמקת הידע
26/5/2019 - 25/2/2019לא פעילה14,1021.504740
לוח מודעותלימודים מתקדמים- טיפול זוגי בגישות פסיכואנליטיות-למטפלים דינמים מנוסים
התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית של "יישומים קליניים" הינה מסלול לימודים מתקדם בפסיכותרפיה. התכנית מיועדת להעמקת הידע
13/5/2019 - 12/2/2019לא פעילה16,3571.515140
לוח מודעותלימודים מתקדמים- טיפול זוגי בגישות פסיכואנליטיות-למטפלים דינמים מנוסים
התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית של "יישומים קליניים" הינה מסלול לימודים מתקדם בפסיכותרפיה. התכנית מיועדת להעמקת הידע
4/5/2019 - 3/2/2019לא פעילה12,9811.505340
לוח מודעותלימודים מתקדמים- טיפול זוגי בגישות פסיכואנליטיות-למטפלים דינמים מנוסים
התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית של "יישומים קליניים" הינה מסלול לימודים מתקדם בפסיכותרפיה. התכנית מיועדת להעמקת הידע
22/4/2019 - 22/1/2019לא פעילה15,9751.504940
לוח מודעותלימודים מתקדמים- טיפול זוגי בגישות פסיכואנליטיות-למטפלים דינמים מנוסים
התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית של "יישומים קליניים" הינה מסלול לימודים מתקדם בפסיכותרפיה. התכנית מיועדת להעמקת הידע
11/4/2019 - 11/1/2019לא פעילה11,5361.504940
לוח מודעותלימודים מתקדמים- טיפול זוגי בגישות פסיכואנליטיות-למטפלים דינמים מנוסים
התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית של "יישומים קליניים" הינה מסלול לימודים מתקדם בפסיכותרפיה. התכנית מיועדת להעמקת הידע
3/4/2019 - 3/1/2019לא פעילה10,0441.515240
   סך הכל:137,778 484 

הגולשים יופנו לקישור: bulletinBoard.asp?id=73882