פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
לוח מודעותלימודים והשתלמויות יישומיות בפסיכותרפיה, בטיפול זוגי פסיכואנליטי, ובטיפול דינמי ממוקד
ההרשמה נמשכת למגוון תכניות לימוד בפסיכותרפיה פסיכואנליטית: לפסיכולוגים קליניים מומחים ולבוגרי תכניות לפסיכותרפיה פסיכואנליטית: -
16/7/2019 - 17/4/2019לא פעילה8,3901.504540
לוח מודעותלימודים והשתלמויות יישומיות בפסיכותרפיה, בטיפול זוגי פסיכואנליטי, ובטיפול דינמי ממוקד
ההרשמה נמשכת למגוון תכניות לימוד בפסיכותרפיה פסיכואנליטית: לפסיכולוגים קליניים מומחים ולבוגרי תכניות לפסיכותרפיה פסיכואנליטית: -
13/11/2018 - 15/8/2018לא פעילה8,4701.516440
לוח מודעותלימודים והשתלמויות יישומיות בפסיכותרפיה, בטיפול זוגי פסיכואנליטי, ובטיפול דינמי ממוקד
ההרשמה נמשכת למגוון תכניות לימוד בפסיכותרפיה פסיכואנליטית: לפסיכולוגים קליניים מומחים ולבוגרי תכניות לפסיכותרפיה פסיכואנליטית: -
28/10/2018 - 30/7/2018לא פעילה7,7911.516240
לוח מודעותלימודים והשתלמויות יישומיות בפסיכותרפיה, בטיפול זוגי פסיכואנליטי, ובטיפול דינמי ממוקד
ההרשמה נמשכת למגוון תכניות לימוד בפסיכותרפיה פסיכואנליטית: לפסיכולוגים קליניים מומחים ולבוגרי תכניות לפסיכותרפיה פסיכואנליטית: -
22/9/2018 - 24/6/2018לא פעילה29,3431.5010480
לוח מודעותלימודים והשתלמויות יישומיות בפסיכותרפיה, בטיפול זוגי פסיכואנליטי, ובטיפול דינמי ממוקד
ההרשמה נמשכת למגוון תכניות לימוד בפסיכותרפיה פסיכואנליטית: לפסיכולוגים קליניים מומחים ולבוגרי תכניות לפסיכותרפיה פסיכואנליטית: -
5/9/2018 - 7/6/2018לא פעילה19,3291.516140
לוח מודעותלימודים והשתלמויות יישומיות בפסיכותרפיה, בטיפול זוגי פסיכואנליטי, ובטיפול דינמי ממוקד
ההרשמה נמשכת למגוון תכניות לימוד בפסיכותרפיה פסיכואנליטית: לפסיכולוגים קליניים מומחים ולבוגרי תכניות לפסיכותרפיה פסיכואנליטית: -
18/8/2018 - 20/5/2018לא פעילה33,1581.509380
לוח מודעותלימודים והשתלמויות יישומיות בפסיכותרפיה, בטיפול זוגי פסיכואנליטי, ובטיפול דינמי ממוקד
ההרשמה נמשכת למגוון תכניות לימוד בפסיכותרפיה פסיכואנליטית: לפסיכולוגים קליניים מומחים ולבוגרי תכניות לפסיכותרפיה פסיכואנליטית: -
27/7/2018 - 28/4/2018לא פעילה26,6711.5010580
לוח מודעותלימודים והשתלמויות יישומיות בפסיכותרפיה, בטיפול זוגי פסיכואנליטי, ובטיפול דינמי ממוקד
ההרשמה נמשכת למגוון תכניות לימוד בפסיכותרפיה פסיכואנליטית: לפסיכולוגים קליניים מומחים ולבוגרי תכניות לפסיכותרפיה פסיכואנליטית: -
9/7/2018 - 10/4/2018לא פעילה31,6941.5010880
לוח מודעותלימודים והשתלמויות יישומיות בפסיכותרפיה, בטיפול זוגי פסיכואנליטי, ובטיפול דינמי ממוקד
ההרשמה נמשכת למגוון תכניות לימוד בפסיכותרפיה פסיכואנליטית: לפסיכולוגים קליניים מומחים ולבוגרי תכניות לפסיכותרפיה פסיכואנליטית: -
2/7/2018 - 3/4/2018לא פעילה8,9611.506240
לוח מודעותלימודים והשתלמויות יישומיות בפסיכותרפיה, בטיפול זוגי פסיכואנליטי, ובטיפול דינמי ממוקד
ההרשמה נמשכת למגוון תכניות לימוד בפסיכותרפיה פסיכואנליטית: לפסיכולוגים קליניים מומחים ולבוגרי תכניות לפסיכותרפיה פסיכואנליטית: -
13/6/2018 - 15/3/2018לא פעילה22,8911.5011480
לוח מודעותלימודים והשתלמויות יישומיות בפסיכותרפיה, בטיפול זוגי פסיכואנליטי, ובטיפול דינמי ממוקד
ההרשמה נמשכת למגוון תכניות לימוד בפסיכותרפיה פסיכואנליטית: לפסיכולוגים קליניים מומחים ולבוגרי תכניות לפסיכותרפיה פסיכואנליטית: -
11/5/2018 - 10/2/2018לא פעילה18,6671.5110780
לוח מודעותלימודים והשתלמויות יישומיות בפסיכותרפיה, בטיפול זוגי פסיכואנליטי, ובטיפול דינמי ממוקד
ההרשמה נמשכת למגוון תכניות לימוד בפסיכותרפיה פסיכואנליטית: לפסיכולוגים קליניים מומחים ולבוגרי תכניות לפסיכותרפיה פסיכואנליטית: -
28/4/2018 - 28/1/2018לא פעילה15,4401.5110980
   סך הכל:230,805 1,034 

הגולשים יופנו לקישור: bulletinBoard.asp?id=68755