פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
תכניות הכשרהה.ל.פ.ב.א. - התכנית התלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית
המרכז ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית הוקם ב-1994 ע"י קבוצת אנליטיקאים ומתמחים בכירים בפסיכואנליזה. במשך השנים זכו תכניות הלימודים של המרכז, שהיו הראשונות שאופיינו בצביון הפסיכואנליטי הברור שלהן, להכרה בקרב ציבור אנשי המקצוע והאיגודים המקצועיים.
ייחודם של הלימודים בתכנית התלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית ב- ה.ל.פ.ב.א. הינו בלמידה אינטנסיבית בקבוצות קטנות ובהיכרות שיטתית עם יסודות החשיבה האנליטית ועם הרבדים המתפתחים והמשתנים שלה, הן בתיאוריה והן בתרגומה למעשה. כביטוי למסורת זו של המרכז, מתקיימים בו כל השנים סמינרים שנתיים של צפייה בתינוקות המאפשרים לתלמידים מפגש עם החשיבה והעמדה הפסיכואנליטיות מזווית ראייה התנסותית כצופים. תכנית הלימודים הינה דינאמית ומתפתחת תדיר. היא מתבססת על סמינרים תיאורטיים וקליניים-טכניים וכן , על סדנאות מרוכזות העוסקות בסוגיות תיאורטיות ספציפיות.
הלימודים מיועדים לפסיכולוגים קליניים ,לפסיכיאטרים ולעובדים סוציאליים קליניים, וכן לפסיכולוגים בעלי ההתמחויות הבאות: שיקומית, התפתחותית, רפואית, חינוכית, העונים לדרישות המפורסמות.
7/3/2020 - 7/3/2019פעילה כעת2,8139.60860
דף הבית-רישום לתכ'התכנית התלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית - ה.ל.פ.ב.א. תש"פ
12/4/2019 - 7/3/2019לא פעילה31,3293.32810
דף הבית-רישום לתכ'התכנית התלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית - ה.ל.פ.ב.א. תשע"ט
20/4/2018 - 15/3/2018לא פעילה20,8393.79940
דף הבית-כלליהתכנית התלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית
הלימודים מיועדים לפסיכולוגים קליניים ,לפסיכיאטרים ולעובדים סוציאליים.
20/4/2018 - 15/3/2018לא פעילה346,3672.452040
דף הבית-רישום לתכ'התכנית התלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית - ה.ל.פ.ב.א. תשע"ט
12/2/2018 - 15/1/2018לא פעילה15,1772.43870
דף הבית-כלליהתכנית התלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית
נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשע"ט ותמשך עד אפריל 2018
12/2/2018 - 15/1/2018לא פעילה287,9962.332090
תכניות הכשרהה.ל.פ.ב.א. - התכנית התלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית
המרכז ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית הוקם ב-1994 ע"י קבוצת אנליטיקאים ומתמחים בכירים בפסיכואנליזה. במשך השנים זכו תכניות הלימודים של המרכז, שהיו הראשונות שאופיינו בצביון הפסיכואנליטי הברור שלהן, להכרה בקרב ציבור אנשי המקצוע והאיגודים המקצועיים.
ייחודם של הלימודים בתכנית התלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית ב- ה.ל.פ.ב.א. הינו בלמידה אינטנסיבית בקבוצות קטנות ובהיכרות שיטתית עם יסודות החשיבה האנליטית ועם הרבדים המתפתחים והמשתנים שלה, הן בתיאוריה והן בתרגומה למעשה. כביטוי למסורת זו של המרכז, מתקיימים בו כל השנים סמינרים שנתיים של צפייה בתינוקות המאפשרים לתלמידים מפגש עם החשיבה והעמדה הפסיכואנליטיות מזווית ראייה התנסותית כצופים. תכנית הלימודים הינה דינאמית ומתפתחת תדיר. היא מתבססת על סמינרים תיאורטיים וקליניים-טכניים וכן , על סדנאות מרוכזות העוסקות בסוגיות תיאורטיות ספציפיות.
הלימודים מיועדים לפסיכולוגים קליניים ,לפסיכיאטרים ולעובדים סוציאליים קליניים, וכן לפסיכולוגים בעלי ההתמחויות הבאות: שיקומית, התפתחותית, רפואית, חינוכית, העונים לדרישות המפורסמות.
14/1/2019 - 11/1/2018לא פעילה10,52910.674090
   סך הכל:715,050 1,170 

הגולשים יופנו לקישור: http://www.halfaba.org.il/