פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
מודעה באתרטיפול במשחק בחול בגישה היונגיאנית
הכשרה תיאורטית בטיפול במשחק בחול על פי מודל שנוצר על ידי דורה קאלף.
11/11/2017 - 13/8/2017לא פעילה161,9523.418860
   סך הכל:161,952 88 

הגולשים יופנו לקישור: http://www.smkb.ac.il/creation-expression-therapist/sandplay-yonigianai-approach