פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
באנר עליון 234x6023/9/2017 - 9/9/2017לא פעילה897,6731.001860
באנר עליון 234x609/9/2017 - 9/8/2017לא פעילה1,695,1301.004550
   סך הכל:2,592,803 641 

הגולשים יופנו לקישור: https://plando.co.il/lead_form/234?ak=51597fa1afdd9193e6fec218a60a7c50