פרסומים

הרשמה להכשרה בינלאומית מתקדמת, לתכנית הבסיס והעשרה ולסמינרי קיץ ייחודיים
הגישה ההתייחסותית, פסיכותרפיה בילדים, מצבים מנטאליים ראשוניים, פסיכולוגיית העצמי
לבעלי תואר שני העוסקים בפסיכותרפיה, בקמפוס הנמל קרוב לתחנת הרכבת!
"סיומי טיפול בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בילדים ובנוער"
שיתקיים בראשון הבא, 21.5, במכון מופ"ת
בהשתתפות: ד"ר רוני סולן, גב' אילנה לאור, מר עודד מאיו, גב' מונה זופניק ומר מקסים בן אמו