חזרה לפסיכולוגיה עברית
    קהילות | פורומים | מקורות | פרסומים ומאמרים | לוח מודעות | כנסים וארועים | יריד | אודות | כניסת חברים
שמור כדף הבית
הוסף למועדפים
חזרה לקהילההרפורמה בבריאות הנפשhttp://www.hebpsy.net/reform
 בינואר 2007 צפויה להכנס הרפורמה לתקפה שעיקרה העברת האחריות בתחום בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות החולים
חדשות הרפורמה
מקורות ומסמכים
מאמרים
תגובות אחרונות למאמרים
הזמן עובר, החקיק... - הקואליציה של ארגוני הצרכנים, המשפחות ואר
הפורום לא פעיל- ו... - שקיפות
מדוע אתם פונים ר... - איריס
הרפורמה - Marco Mauas
רפורמה מיטיבה לכ... - פסיכולוגית לא קלינית בשרות הציבורי
חוק לעומתית - דניס ברנשטיין
קישורים

מקורות

מסמך הסיכום בין משרדי הבריאות האוצר בנושא העברת מלוא האחריות הביטוחית על שרותי בריאות הנפש לקופות החוליםחדש !

 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מבט לעבר ולעתיד - 2005  חדש !

פרופ' אריה שירום הפקולטה לניהול אונ' תל אביב

 

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 4 באוקטובר 2006 

אוקטובר 2006

 

הרפורמה בשירותי בריאות הנפש יוצאת לדרך 

הודעת דובר משרד הבריאות, ספטמבר 2006

 

פרוטוקול מס' 71 מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות - 11 ספטמבר 2006

סדר היום: הרפורמה בבריאות הנפש 

 

הרפורמה מגיעה באיחור של 12 שנה

מאמר שהתפרסם ב"גלובס"

 

הרפורמה במדיניות בריאות הנפש,1997-1995: הזדמנות שהוחמצה - מאי 2006

מאמר מתוך כתב העת ביטחון סוציאלי 

 

הרפורמה בבריאות הנפש – מאין ולאן - מאי 2005

התפרסם ב"הרפואה" ומתאר את הרקע והתנאים לרפורמה.

 

פסיקת בג"צ בנושא עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים - ספטמבר 2005 חדש !

פסיקה בגין עתירה שהוגשה ע"י תאגידים שבבעלותם בתי חולים פסיכיאטריים פרטיים

 

פסיכיאטריה ופסיכותרפיה בעידן הטיפול המנוהל - יוני 2005

הנעשה והצפוי בישראל, ולמידה מהנעשה בארצות-הברית, התפרסם ב"הרפואה"

  

עתירת ארגון "בזכות" לבג"צ בנושא הרפורמה בבריאות הנפש - 16 יוני 2005

בקשה לבג"צ שיורה לממשלה לבצע את הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש

 

מסמך רקע לדיון בכנסת בנושא: שירותי בריאות הנפש לילדים ולבני נוער - נובמבר 2004

הוגש לוועדה לזכויות הילד

 

פרוטוקול מס' ‎237 מישיבת ועדת העבודה והרווחה - 28 יולי 2004
סדר היום: הרפורמה בבריאות הנפש

 

הרפורמה בבריאות הנפש: בכיה לדורות - 28 יולי 2004

נייר עמדה משותף של פורום הפסיכיאטריה, הפ"י, איגוד העו"סים, הסתדרות המח"ר

 

מסמך רקע לדיון בכנסת בנושא: הרפורמה בבריאות הנפש - 26 יולי 2004

הוגש לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות

 

הפסיכולוגיה הקלינית הציבורית עומדת להיהרס - 11 מאי 2004

מאת צבי גיל, באתר הגדה השמאלית

 

שירותים בבריאות הנפש בישראל - ספטמבר 2002

משרד הבריאות - מדור סקרים ותיעוד הצגת מגוון השירותים הקיימים במרכזים לבריאות נפש, במרכזים הרפואיים ובקהילה; מיון, יעוץ, אשפוז, מרפאות לבריאות נפש, מרפאות ברפואה ראשונית, תעסוקה, דיור ומגוון שירותי שיקום חברתי.

  

נייר רקע בחינת הכפילות בשירותי רפואה מונעת, אשפוז סיעודי ובריאות הנפש - אוקטובר 2002

הוגש לח"כ תמר גוז'נסקי

 

מבוסס מערכת קהילות פסיכולוגיה עברית